مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب منطقه ۶تهران گفت: حفر و تجهیز دو حلقه چاه جدید بهزودی آغاز خواهد شد تا بخشی از کمبودهای منابع آبی حسن آباد فشافویه در شهرستان ری برطرف شود

حسن حقیقی در نشستی با حضور بخشدار و رئیس شورای شهر حسنآباد گفت: با توجه به محدودیت شدید منابع، گذر بدون تنش روستاها و شهر حسن آباد از روزهای گرم سال با مدیریت همزمان منابع و مصارف آب امکانپذیر است. حقیقی با بیان اینکه روستاهای بخش فشافویه و شهر حسن آباد به علت شرایط جغرافیایی و آب و هوایی از نظر منابع آبی دارای محدودیت های زیادی هستند، گفت: گرچه در تأمین منابع جدید آب برای حسن آباد با مشکلات زیادی مواجه هستیم اما با یاری و همراهی همه دستگاهها و برنامهریزی و فراهم کردن امکانات و منابع لازم تلاش خواهیم کرد که روستاییان و شهروندان در بخش فشافویه و شهر حسن آباد تابستان امسال را با کمترین دغدغه و تنش آبی سپری کنند.