راه‌اندازی مرکز تصفیه فاضلاب در شهرستان رامسر

راه‌اندازی مرکز تصفیه فاضلاب در شهرستان رامسر