رزمایش تمرین-آموزشی زلزله وزارت نیرو درمنطقه مرکزی شمال کشور با رویکرد مقابله با خسارت های وارد شده به تاسیسات آب وبرق دراستان البرز برگزار شد.

مهندس مهدی زاده مدیرعامل آبفای البرز درخصوص انجام این رزمایش اظهار داشت: زلزله،سیل ،خشکسالی،رانش زمین و … از جمله تهدیدهایی هستندکه دراثر وقوع آنها،تاسیسات متعدد آب وفاضلاب خسارت خواهند دید و آبفا را درارایه خدمات به مردم با مشکل مواجه خواهد کرد.

وی افزود: دراین رزمایش که از صبح روز سه شنبه ۴ آبان برگزار شد، شرکت های آبفای تهران،همدان ،قم،قزوین،مرکزی و مازندران بعنوان استانهای معین یاری رسان آبفای البرز بودند که درمحلهای عملیاتی خود حاضر و با موفقیت به وظایف خود عمل کردند.

مدیرعامل آبفای البرز مهم ترین هدف اجرای این مانور را تمرین بررسی میزان اثر بخشی و کارایی نیروهای آبفا دربرابر وقوع زلزله عنوان کرد وگفت: ایجاد هماهنگی لازم بین دستگاههای صنعت آب وبرق در راستای مدیریت بحران وایجاد مهارت و اعتماد به نفس درهمکاران وشناسایی کمبودها ونقاط ضعف و ایجاد آمادگی حداکثری برای مقابله با زلزله وکنترل آن از اهداف اصلی این رزمایش بوده است.

وی توضیح داد: شش استان معین آبفای البرز دراین عملیات به رفع انسداد شبکه فاضلاب ،سه راه گیری برروی خطوط انتقال وتوزیع آب درمهرشهر و نصب شیرخط برروی یکی از مخازن رجایی شهر اقدام کردند واز سوی ارزیابان وزارت نیرو و شرکت مهندسی آبفای کشور مورد ارزیابی قرار گرفتند.