روزانه ۱۰۰ هزار متر مکعب فاضلاب به تالاب انزلی وارد می شود

روزانه ۱۰۰ هزار متر مکعب فاضلاب به تالاب انزلی وارد می شود