با اجرای طرح توسعه شبکه به طول ۱۰۰۰متر و هزینه های افزون بر ۱۵میلیارد ریال، روستای امامزاده ابوالحسن شهرستان ری به شبکه آب شهری متصل شد.

مدیر ناحیه شهرری شرکت آب و فاضلاب منطقه ۶ تهران با اعلام این خبر گفت: روستای امامزاده ابوالحسن(ع) با جمعیت ثابت و سیار۱۰۰۰ نفر در حاشیه بزرگراه شهید رجایی در بخش مرکزی شهرستان ری واقع شده و با وجود همجواری با

شهرستان ری، سالها با مشکلات کمی و کیفی آب آشامیدنی دست به گریبان بود.

عبدالله مجاهد گفت: برای آبرسانی به این روستا لوله گذاری یک خط جدید آبرسانی به طول ۱۰۰۰متر از خیابان شهید رجایی در دستور کار قرار گرفت.

مجاهد افزود: با اجرای این خط آبرسانی ضمن اتصال شبکه توزیع آب روستای امامزاده ابوالحسن به شبکه توزیع آب شهرستان ری، مشکل کمی و کیفی آب آشامیدنی این روستا نیز به طور کامل برطرف شد و آرزوی دیرینه اهالی روستا برای برخورداری از آب آشامیدنی با کمیت و کیفیت مناسب تحقق یافت.