یزدانی با اشاره به اینکه بحث ساخت مرکز تصفیه فاضلاب منطقه ۲۲ به طور ویژه پیگیری می شود، گفت: با انعقاد تفاهم میان آب و فاضلاب و شهرداری بزودی کارهای اجرایی آغاز می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی یزدانی معاون خدمات شهری شهرداری تهران در مراسم امضای تفاهم میان شهرداری تهران و شرکت و آب و فاضلاب با یادآوری این نکته که از آغاز دهه ۹۰ ساخت تصفیه خانه ها در شهر تهران مورد توجه قرار گرفت. گفت: در این خصوص تفاهم نامه‌ای برای حل مشکلات فی ما بین شهرداری تهران و آب و فاضلاب نوشته شده بود.

یزدانی با اشاره به اینکه بحث ساخت مرکز تصفیه فاضلاب منطقه ۲۲ به طور ویژه پیگیری می شود و جلسات متعددی به همین منظور تشکیل شد تا به نتیجه مطلوب برسیم. گفت: فرمانداری تهران برای ایجاد تفاهم میان آب و فاضلاب و شهرداری تهران علاقه مند است و به زودی کارهای اجرایی آغاز خواهد.

رییس شرکت آب و فاضلاب شهر تهران نیز در ادامه این جلسه گفت: تمامی مسائل آب و فاضلاب و شهرداری تهران تا امروز حل شده است، در حالی که پیش از این برخی از این موارد در دادگاه ها حل و فصل می شد.

وی افزود: یکی از مواد این تفاهم نامه این است که دیگر برای هیچ مشکلی در دادگاه ها شکایتی مطرح نشود و در یک کمیته فی ما بین مشکلات مطرح و حل شود. در خصوص پساب هم به نقطه نظرات مشتری رسیده ایم زیرا موضوع آبهای زیر زمینی همواره دغدغه مسؤولان بوده است.

رییس شرکت آب و فاضلاب شهر تهران با بیان اینکه عدم اجرای پروژه فاضلاب مشکلاتی برای شهرها ایجاد می کند گفت: اما عدم توجه به آبهای زیر زمینی شاهد مشکلات بیشتری برای شهر تهران خواهیم بود.

وی افزود: این روزها ۸۵۰ میلیون متر مربع آب از حوزه‌های زیرزمینی آب برداشت می کنیم اما با اجرای طرح فاضلاب دیگر این آب به زیر زمین تزریق نمی شود.

بختیاری تاکید کرد: ۷۰ درصد آب مورد نیاز فضای سبز شهری را با پساب مرتفع کنیم و در اولین گام ده میلیون آب ناشی از پساب به شهرداری منطقه ۲۲ تعلق خواهد گرفت.

منبع : خبرگذاری مهر