معاون مهندسی و توسعه شرکت آب و فاضلاب منطقه ۶تهران گفت: سالانه بین ۲۰تا ۲۵کیلومتر شبکه فرسوده انتقال آب محدوده زیر پوشش این شرکت نوسازی می شود.

فرشاد صبحی افزود: شبکه های توزیع آب در مناطق ۲۰و ۱۵کلان شهر تهران و شهرها و روستاهای شهرستان ری فرسوده است به طوری که ۲۰۰میلیارد ریال سالانه هزینه نوسازی این شبکه می شود.
صبحی به یکپارچه سازی خدمات آب و فاضلاب روستایی و شهری از ابتدای سال ۱۳۹۹اشاره کرد و گفت: آبفای منطقه ۶ تهران یکی از گسترده ترین شرکتهای آبفای استان تهران است که تمامی ماموریت های ممکن برای یک شرکت اعم از تامین، تصفیه، گندزدایی،انتقال و توزیع آب آشامیدنی و جمع آوری، تصفیه و انتقال پساب حاصل از آن را انجام میدهد.
او افزود: از سال ۹۳تاکنون یعنی از زمان تحویل گیری شهرهای شهرستان ری شامل قیام دشت، خاورشهر، باقرشهر، کهریزک و حسن آباد تاکنون موفق شدیم که شهرهای قیام دشت، خاورشهر و باقرشهر را به منابع آب سطحی یعنی آب سد ماملو متصل کنیم.
او با اشاره به اینکه برنامه ویژهای برای انتقال آب از محل مخزن شماره ۸۹میدان میوه وتره بار تهران برای حسن آباد فشافویه و فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) تعریف شده است، افزود: مطالعات این طرح انجام شده و چنانچه وزارت راه و شهرسازی مجوز احداث خط لوله موازی با بزرگراه تهران- قم را صادر کند فاز اجرایی این خط انتقال آب به زودی کلید خواهد خورد.