مدیر گروه صنعت ستاد نانو با بیان اینکه اکنون سبد کاملی از محصولات نانو در حوزه آب داریم، گفت: طرح استفاده از نانو جاذب ها در ۱۰شهر و ۱۰۰روستا اجرا شده است

دکتر علی اصغر نجیمی، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر ۷۵۰ محصول نانوی تایید شده در بازار وجود دارد که در این سبد ۲۵۰ محصول مربوط به تجهیزات و مابقی محصول مصرفی در حوزه نانو است.

مدیر گروه صنعت ستاد توسعه فناوری نانو افزود: پیش بینی می‌کنیم که تا پایان سال ۱۴۰۰ حدود ۲۵۰ محصول دیگر وارد سبد محصولات تجاری سازی شده نانویی شود.

وی عنوان کرد: در حال حاضر فناوری نانو به حوزه‌های آب، سلامت، ساختمان، کشاورزی، محیط زیست و… رسوخ پیدا کرده و در حال توسعه است.

نجیمی با بیان اینکه فناوری نانو به صورت کامل در بخش آب رسوخ پیدا کرده است، گفت: در حوزه آب تقریباً سبد کاملی از فناوری و محصولات برای رفع اغلب چالش‌های آبی به کار گرفته شده است که برای حذف فلزات سنگین از آب، شیرین سازی، حذف نیترات، حذف کدورت و میکروارگانیسم و بوی بد، پکیج‌های بحران، بازچرخانی آب و… کاربرد دارد.

مدیر گروه صنعت ستاد توسعه فناوری نانو با بیان اینکه به طور مثال با استفاده از فناوری نانو جاذب آرسنیک در ۱۰ شهر و بیش از ۱۰۰ روستا، طرح تصفیه آب انجام شده است، گفت: اگر قرار بود با سرمایه گذاری برابر با تولید، این فناوری را از خارج کشور وارد کنیم، تنها امکان سرمایه گذاری برای رفع چالش یک یا دو شهر وجود داشت.

به گفته نجیمی، همچنین طرح بازچرخانی پساب صنعتی سامانه RO در کاشان، شیرین سازی آب در شهر شوش، بوشهر و .. با استفاده از فناوری الکترودیالیز و استفاده از غشای نانو صورت گرفته است.