مدیر امور آب و فاضلاب شهری یاسوج از سم پاشی ۶۰ کیلومتر شبکه جمع‌ آوری فاضلاب شهر یاسوج خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، قاسم قلندری در رابطه با جزئیات خبر، افزود: از هفته گذشته تا کنون عملیات سمپاشی بیش از ۶۰ کیلومتر شبکه جمع‌آوری فاضلاب شهر یاسوج انجام شده است.

قلندری با تاکید بر واگذاری فعالیت ها به بخش خصوصی، تصریح کرد: این عملیات توسط بخش خصوصی و با نظارت کارشناسان آبفای یاسوج انجام شد.

قلندری با بیان اینکه ضدعفونی شبکه جمع‌آوری و تاسیسات فاضلاب به صورت دوره‌ای انجام می‌شود، گفت: در این مرحله از عملیات مناطق ابن سینا، خیابان‌های شهدا و سعدی، بلوار ابوذر، بلوار استاندارد و خیابان مصلی سمپاشی و ضد عفونی شد.

وی افزود: عملیات سمپاشی سایر مناطق شهر یاسوج نیز به مرور و بر اساس برنامه‌ریزی عملیاتی می شود.