شیراز – سه مرکز تصفیه‌ فاضلاب در فارس با اعتبار ۱۳۲ میلیارد ریال در هفته هشتم پویش #هرهفته_الف_ب_ایران افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر سه شنبه سه مرکز تصفیه‌ فاضلاب در شهرستان‌های مرودشت، خرمبید و اقلید با جمعیت زیر پوشش شش هزار و ۳۰۰ خانوار از طریق ارتباط تصویری با وزیر نیرو به بهره برداری رسید.

تصفیه‌خانه فاضلاب دشتک _مرودشت به ظرفیت ۲۰۰ مترمکعب در شبانه روز با اجرای ۱۲ کیلومتر خط انتقال و ۵۵۰ انشعاب فاضلاب با اعتبار ۵۰ میلیارد ریال برای کمک به حفظ محیط زیست منطقه، جلوگیری از آلودگی منابع آب زیرزمینی با جمعیت زیرپوشش هزار و ۲۸۱ نفر افتتاح شد.

همچنین تصفیه‌خانه شهیدآباد _خرمبید به ظرفیت ۱۱۲ مترمکعب در شبانه روز با اجرای ۵ و ۸ دهم کیلومتر خط انتقال و ۱۵۰ انشعاب فاضلاب برای استفاده از پساب فاضلاب در مصارف کشاورزی و رونق اقتصادی برای جمعیت تحت پوشش ۹۴۸ نفر با سرمایه‌گذاری ۳۳ میلیارد ریال به بهره‌برداری رسید.

سه مرکز تصفیه‌ فاضلاب کالنو _اقلید نیز به ظرفیت ۲۳۸ مترمکعب در شبانه روز و ۴۲۷ انشعاب فاضلاب برای جمعیت تحت پوشش چهار هزار و ۱۶۰ نفر با اعتبار ۴۹ میلیارد ریال هم دیگر طرحی بود که امروز افتتاح شد.

منبع: خبرگزاری مهر