اردبیل – ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در جلسه نخستین خود در سال ۱۴۰۰ شرایط بحرانی فاضلاب در شهرک صنعتی شماره دو اردبیل را مورد بررسی و دقت نظر قرار داد.

به گزارش خبرنگار مهر، در اولین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید که ظهر سه شنبه در استانداری اردبیل برگزار شد، مدیرعامل شهرک‌های صنعتی استان اردبیل با اشاره به وضعیت حاد و بحرانی فاضلاب در شهرک صنعتی شماره دو اردبیل اظهار کرد:

امسال تمام تلاشمان را انجام می‌دهیم تا به سرعت مدول دوم تصفیه‌خانه شهرک صنعتی شماره ۲ اردبیل تکمیل و راه‌اندازی شود.

اهلی تصریح کرد: با گذشت ۱۰ سال از راه‌اندازی فاز اول تصفیه‌خانه فاضلاب شهرک صنعتی شماره ۲ اردبیل، ما از سال گذشته احداث مدول دوم را آغاز کردیم که با پیشرفت ۶۰ درصد به ویژه در بخش ابنیه کار در حال انجام است.

وی گفت: تلاش می‌کنیم تا سه ماه آینده بخش ابنیه این پروژه به اتمام رسیده و با خرید یک سوم تجهیزات مورد نیاز برای مدول دوم تصفیه‌خانه به ارزش شش میلیارد تومان عملیات نصب و راه‌اندازی بخش‌های مختلف را انجام دهیم.

مدیرعامل شهرک‌های صنعتی استان اردبیل ضرورت تأمین اعتبار ۱۰ میلیارد تومانی برای خرید و تکمیل تجهیزات و بخش ابنیه این پروژه را یادآور شد و افزود:
مشکلی که در روند احداث مدول دوم تصفیه‌خانه شهرک صنعتی شماره دو اردبیل وجود دارد، ظرفیت بالای کارخانه سبلان پارچه در تولید پساب صنعتی است که باید به صورت خط ویژه اجرایی شود.

اهلی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: ۲۶ واحد صنعتی در حال حاضر از تصفیه‌خانه موجود استفاده می‌کنند اما کارخانه سبلان پارچه چهار برابر ظرفیت تصفیه‌خانه تولید پساب خواهد داشت که باید تدبیری مناسب برای خروجی فاضلاب این کارخانه و هدایت آن به تصفیه‌خانه و ایجاد فضاهای جدید در دفع آن بیاندیشیم.

در هفته‌های اخیر یک پایمان در دادگاه نمین است

وی اضافه کرد: با تاکید استاندار اردبیل جلوتر از زمانبندی مشخص پروژه در حال انجام است و قطعاً در سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها سعی و تلاشمان بر این خواهد بود تا ظرفیت مدول دوم را تا ۲ هزار و ۵۰۰ متر مکعب ارتقا داده و به نوعی به پذیرش انشعابات جدید کمک کنیم.

اهلی با انتقاد از شکایت حقوقی حفاظت محیط زیست استان علیه شهرک‌های صنعتی بیان کرد: در هفته‌های اخیر یک پایمان در دادگاه نمین بوده و از سوی دیگر پیگیر تکمیل مدول دوم تصفیه‌خانه بودیم.

وی ادامه داد: با تاکید محیط زیست سعی کردیم تا از ورود فاضلاب خام به محوطه پیرامونی شهرک صنعتی شماره دو جلوگیری کنیم اما انتظار داریم محیط زیست نیز شرایط موجود را درک کرده و اجازه دهد تا به سرعت مدول دوم تصفیه‌خانه تکمیل و واحدهای جدید به این ابنیه متصل شوند.

شاهد ورود فاضلاب خام به محیط پیرامونی شهرک صنعتی اردبیل هستیم

در این جلسه مدیرکل محیط زیست استان اردبیل نیز با اشاره به برنامه زمانبندی فشرده برای احداث مدول دوم تصفیه‌خانه فاضلاب شهرک صنعتی شماره ۲ اردبیل اظهار کرد: بیشترین دغدغه ما حفظ محیط زیست سالم در این منطقه است تا از ورود مواد خام فاضلاب صنعتی جلوگیری شود.

سعید شهند تصریح کرد: هر چند ما با درک شرایط موجود سعی می‌کنیم همکاری نزدیکی را با شهرک‌های صنعتی داشته باشیم اما به نظر می‌رسد.
برخی از واحدهای مستقر به قوانین و مقررات زیست محیطی تمکین نمی‌کنند و در یک مستند ارائه شده به دادگاه ما شاهد ورود فاضلاب خام به محیط پیرامونی شهرک بودیم که در این زمینه باید نظارت‌ها بیش از گذشته تقویت شده و اجازه آلودگی محیط زیست پیرامون این شهرک را ندهیم.

منبع: خبرگزاری مهر