در شهرک امام حسین (ع) پس از شناسایی و صدور اخطاریه لازم و تشکیل پرونده تعداد ۱۸ رشته انشعاب غیر مجاز به مجاز تبدیل شد

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب جنوب غربی استان تهران مدیر امور آبفای شهرک امام حسین (ع) با اعلام خبر مذکور اظهار داشت : در راستای خارج سازی شبکه های قدیمی و فرسوده از مدار توزیع و همچنین به روز رسانی و بهسازی خطوط آبرسانی و انشعابات ، طی سه ماه اول سال جاری تعداد ۴۷ رشته انشعاب غیر مجاز کشف و شناسائی گردید .

سید علی حسینی گنجی با اشاره به اینکه بخشی از این انشعابات پس از شناسائی به مجاز تبدیل شدند
یادآور شد : پس از کشف و شناسائی انشعابات مذکور و صدور اخطاریه های لازم در خصوص تشکیل پرونده و تبدیل به مجاز ، تعداد ۱۸ رشته از انشعاب کشف شده پس از دریافت حقوق انشعاب و مصارف غیر مجاز صورت گرفته و همچنین خسارات وارده به شبکه به مجاز تبدیل شدند و تعهدات لازم در این خصوص مبنی بر عدم استفاده مجدد از انشعابات غیرمجاز دریافت و در پرونده مالکان مربوطه درج گردید .
مدیر امور آبفای شهرک امام حسین (ع) خاطر نشان ساخت : تشکیل پرونده و تبدیل به مجاز باقیمانده انشعابات غیر مجاز کشف شده نیز در دست انجام است و انتظار می رود تا پایان تیر ماه جاری کلیه انشعابات غیر مجاز کشف شده پرونده سازی و به مجاز تبدیل گردد .

منبع : آب و فاضلاب استان تهران