معاون درآمد و امور مشترکین شرکت آب و فاضلاب منطقه یک شهر تهران از شناسایی و تبدیل ۳۰۵ انشعاب آب غیرمجاز به مجاز توسط این شرکت در سال گذشته خبر داد

غلامرضا محتسبی با اشاره به ردیابی و شناسایی مصارف غیرمجاز در منطقه یک آبفای شهر تهران، تصریح کرد: در سال گذشته ۳۰۵ انشعاب غیرمجاز شناسایی و با تبدیل آنها به انشعاب مجاز، ضمن کاهش هدررفت و جلوگیری از خسارت به شبکه بیش از ۴۵میلیارد ریال عاید شرکت شده است.
او شمار انشعاب های فعال آب در منطقه یک آبفای شهر تهران را ۱۲۲هزار رشته و انشعاب های فعال فاضلاب را ۸۷هزار و ۴۱۸رشته اعلام کرد و گفت: ۱۹هزار و ۷۵۷رشته انشعاب فاضلاب نیز پیش فروش شده است که پس از اجرای شبکه اصلی، قابل نصب خواهند بود.
محتسبی با بیان اینکه در سال گذشته نزدیک به ۵۰۰۰دستگاه کنتور خراب و از کار افتاده در منطقه یک آبفای شهر تهران تعویض شده است، تعداد کنتورهای خراب موجود را حداکثر ۱۸۴۹دستگاه عنوان کرد و گفت: این تعداد در حد استانداردهای صنعت آب و فاضلاب است.
به گفته معاون درآمد و امور مشترکین آبفای منطقه یک شهر تهران، تعویض کنتورهای خراب و از کار افتاده باعث میشود نه حقی از مشترکان و نه حقی از شرکت به عنوان حافظ بیت المال ضایع شود، ضمن اینکه هیچ وجهی بابت تعویض کنتورهای خراب از مشترکان دریافت نمیشود.