نخستین دستگاه تصفیه آب توازن کشتی‌ها برای اولین بار در سواحل ایرانی دریای خزر از سوی اعضای هیئت علمی دانشگاه گیلان طراحی و ساخته شد.

گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، نخستین دستگاه تصفیه آب توازن کشتی‌ها برای اولین بار در سواحل ایرانی دریای خزر توسط ناز چائی بخش لنگرودی عضو هیئت علمی گروه شیمی و اکرم سادات نعیمی عضو هیئت علمی گروه زیست شناسی دانشگاه گیلان طراحی و ساخته شد.

مساله انتقال گونه‌های مهاجم آبزی ناشی از تخلیه آب توازن کشتی‌ها به شکل یک معضل جهانی نمود یافته است. با توجه به مشکلات و معضلاتی که در اثر تخلیه آب توازن به اکوسیستم‌های دریایی وارد می‌شود، شناسایی گونه ­های منتقل شده و طراحی و ساخت دستگاه تصفیه آب توازن کشتی‌ها برای اولین بار در سواحل ایرانی دریای خزر در قالب پروژه مشترک بین دانشگاه گیلان و اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان صورت پذیرفت. در پروژه مذکور، آب توازن بارگیری­ شده از مناطق مختلف دریای خزر از نظر حضور انواع گونه‌های مهاجم بررسی گردید و سپس سیستم تصفیه آب توازن طراحی و ساخته شد.

سیستم تصفیه ساخته شده قابل نصب بر روی کشتی‌ها بوده و در مقایسه با سایر دستگاه‌های موجود، هزینه پایین‌تر و ایمنی، کار آیی و سرعت بیشتری دارد. آزمایشات کنترلی انجام شده نشان داده اند که این سیستم، کلیه گونه‌های زیستی موجود در آب توازن و همچنین آلاینده‌ها و مواد آلی موجود در آب توازن کشتی‌ها را حذف می‌نماید. با توجه به کارایی بالا و خطرات زیست محیطی کم و هزینه پایین‌تر این سیستم نسبت به سیستم‌های مشابه خارجی، دستگاه ساخته شده می‌تواند به عنوان ابزاری مناسب جهت کاهش آلودگی آب دریا ناشی از آب توازن کشتی‌ها در بنادر ایرانی و بین المللی مورد استفاده قرار گیرد.