ظرفیت تصفیه فاضلاب و پساب تولیدی در واحد های یک تا ۴ تصفیه خانه فاضلاب جنوب تهران با اتمام تعمیرات در چهار ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۳درصد افزایش یافت.

معاون بهره برداری شرکت فاضلاب تهران با اشاره اینکه در چهارماه نخست سال گذشته این رقم ۳۷۱هزار مترمکعب بوده است، گفت: ظرفیت تولید پساب این تصفیهخانه از ابتدای امسال تا پایان تیرماه به ۴۱۹ هزار مترمکعب رسیده است. سید مرتضی احتشامی گفت: در مدت یک سال گذشته با وجود شرایط تحریم و بی ثباتی نرخ ارز با چندین مرحله انجام تعمیرات اساسی و تامین ۹۵درصدی قطعات، تجهیزات و پلیمر مصرفی تصفیه خانه های فاضلاب موفق به افزایش کارایی تصفیهخانههای فاضلاب شدیم. احتشامی با بیان اینکه اورهال تصفیه خانه فاضلاب جنوب تهران با اتکا به توان مهندسان و کارکنان واحد بهره برداری انجام گرفته است، افزود: خرید و نصب چهار دستگاه بلوئر واحدهای ۵و ۶ تصفیه خانه فاضلاب جنوب و بومی سازی بخشی از قطعات یدکی پمپهای آلمانی (استاتور پمپ) از طریق تامین کنندگان ایرانی از جمله اقدامات سه ماهه نخست امسال بوده است. به گفته معاون بهرهبرداری شرکت فاضلاب تهران در همین چارچوب تصفیه خانه های محلی نیز به سامانه پایش لحظه های کیفیت پساب خروجی مجهز شده اند.