عملیات اجرایی قطعه سوم لولهرانی (پایپجکینگ) خط لوله فولادی از رودخانه وردآورد با هدف تامین آب روزانه بیش از ۷۰درصد ساکنان منطقه ۲۲در حدفاصل مخازن شهید فلاحی واقع در گذرگاه (رفیوژ) میانی بزرگراه شهید خرازی تا مخزن شهید حسینی اجرا شد.

مجری طرح های آبرسانی به مناطق ۲۱و ۲۲ شهر تهران با اعلام این خبر گفت: این پروژه در چارچوب انتقال آب از تصفیه خانه ششم تهران و شامل خطوط انتقال پاییندست تصفیه خانه ششم به سمت غرب منطقه است.
محمدرضا سالاری افزود: این پروژه با خطوط لوله فولادی به قطر ۸۰۰میلیمتر تا قطر ۱۲۰۰میلیمتر و به طول مجموع ۷٫۵کیلومتر به شیوهای طراحی شده که آب شرب به صورت ثقلی به مخازن زمینی مناطق ۲۱و ۲۲منتقل و وارد شبکه توزیع میشود.
سالاری افزود: به دلیل اهمیت این پروژه درآبرسانی به مخازن بالادست مناطق ۲۱و ۲۲و در نتیجه تامین آب شرب پایدار این محدوده مطالعه، طراحی و اجرای این پروژه در سه قطعه صورت گرفته است.
او ادامه داد: قطعه سوم این پروژه شامل خط لوله فولادی به قطر ۸۰۰میلیمتر و به طول ۱۱۰۰متر است که در حد فاصل مخازن شهید فلاحی واقع در گذرگاه میانی بزرگراه شهید خرازی تا مخزن شهید حسینی در حاشیه بزرگراه شهید خرازی قرار دارد و عملیات اجرایی آن در سال ۱۳۹۹آغاز شده است.
مجری طرحهای آبرسانی مناطق ۲۱و ۲۲خاطرنشان کرد: عملیات لوله رانی بتنی این پروژه به قطر ۱۲۰۰میلیمتر و لوله ۸۰۰ میلیمتری انتقال آب به طول ۴۳متر در عمق ۱۲متری از رودخانه وردآورد به منظور اتصال این خط لوله به خط لوله ورودی مخزن
شهید حسینی در حاشیه بزرگراه شهید خرازی به اتمام رسید.