فاز دوم تصفیه‌خانه فاضلاب شهر پردیس با گنجایش ۲۴ هزار مترمکعب در شبانه‌روز و برای جمعیتی معادل ۱۲۵ هزار نفر در شهریور ماه امسال به بهره‌برداری خواهد رسید.

رحمت‌اله محمدی مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شرق استان تهران گفت: تصفیه‌خانه فاضلاب پردیس به دو بخش شرقی و غربی تقسیم می‌شود و بر اساس توافقات صورت گرفته، ساخت تاسیسات بخش شرقی در تعهدات وزارت نیرو و بخش غربی در تعهدات وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته است.

محمدی افزود: بخش شرقی تصفیه‌خانه فاضلاب پردیس که در تعهد شرکت آب و فاضلاب استان تهران است، شامل دو فاز تصفیه‌خانه فاضلاب جمعاً به گنجایش ۴۸ هزار مترمکعب در شبانه‌روز برای زیر پوشش قرار دادن ۲۵۰ هزار  نفر از جمعیت فازهای ۱،۲،۳،۴و۶ شهر پردیس است.

او ادامه داد: فاز اول بخش شرقی تصفیه‌خانه فاضلاب پردیس با ظرفیت ۲۴ هزار مترمکعب در شبانه روز برای جمعیتی معادل ۱۲۵ هزار نفر از سال ۱۳۹۶ تاکنون در مدار بهره‌برداری است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شرق استان تهران افزود: ایجاد تاسیسات فاضلاب بخش غربی شهر پردیس در تعهد وزارت راه و شهرسازی و شرکت عمران شهر جدید پردیس است و مربوط به اراضی ۸۰ هزار واحدی مسکن مهر واقع در فازهای ۵ ،۸, ۹ و ۱۱ است و تاکنون ۱۱۱ کیلومتر از شبکه جمع‌آوری فاضلاب و ۱۲ کیلومتر از خطوط انتقال این پروژه ایجاد شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شرق استان تهران با اشاره به بارگذاری جمعیت در فازهای جدید مسکن مهر پردیس افزود: تا راه‌اندازی تاسیسات مورد تعهد وزارت راه و شهرسازی، ۵ کیلومتر خط انتقال توسط شرکت آبفای شرق استان تهران لوله‌گذاری شده و یک ایستگاه پمپاژ توسط شرکت عمران پردیس به‌صورت موقت برای انتقال بخشی از  فاضلاب فازهای ۵، ۹ و ۱۱ مسکن مهر به فاز دوم تصفیه‌خانه فاضلاب پردیس ساخته شده است.

منبع : پایگاه خبری آب و فاضلاب کشور