اردبیل – معاون نظارت و پایش اداره‌کل محیط زیست استان اردبیل گفت: اندازه گیری میزان فلزات سمی و فلزات سنگین فاضلاب واحدهای تولیدی اردبیل راه اندازی و دستگاه جذب اتمی آزمایشگاه امکان پذیر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رامین جمشیدی پیش از ظهر یکشنبه در جلسه بررسی تخلفات زیست محیطی واحدهای تولیدی اردبیل با بیان اینکه میزان فلزات سنگین و سمی فاضلاب واحدهای تولیدی اردبیل قابل اندازه گیری شد، اظهار کرد:

با راه اندازی دستگاه جذب اتمی در آزمایشگاه اداره کل محیط زیست استان اردبیل امکان فراهم شده است و از این پس می‌توان میزان آلودگی‌های ناشی از فلزات را سنجید.

وی از برگزاری دوره‌های آموزشی برای کارشناسان و اپراتورهای دستگاه خبر داد و گفت: این دستگاه قابلیت اندازه‌گیری و سنجش فلزات در نمونه‌های تهیه شده از آب، فاضلاب و رسوبات را دارد و بسیاری از موارد مطرح در این حوزه را رفع خواهد کرد.

معاون نظارت و پایش اداره‌کل محیط زیست استان اردبیل خاطرنشان کرد: به منظور آگاهی از میزان آلودگی‌های ناشی از فلزات به ویژه فلزات سنگین و سمی در پساب خروجی برخی از واحدهای تولیدی و منابع آبی اردبیل نیازمند آنالیز دقیق این عناصر هستیم.

جمشیدی با بیان اینکه با راه‌اندازی این دستگاه امکان اندازه‌گیری و آنالیز میزان آلودگی‌های ناشی از فلزات فراهم شده است، افزود: در حال حاضر فلزاتی از قبیل آهن، نیکل و مس به وسیله این دستگاه قابل اندازه گیری بوده و در صدد هستیم با توسعه آزمایشگاه اداره‌کل تعداد پارامترها و فلزات بیشتری را مورد سنجش و ارزیابی قرار دهیم.

منبع: خبرگزاری مهر