شرکت فاضلاب تهران با همکاری یک شرکت دانش بنیان موفق شد دانش فنی تولید کیت‌های سنجش میزان آلودگی فاضلاب ورودی و پساب خروجی (COD) را بومی‌سازی کند.

بهنام قاسمی سرپرست دفتر کنترل کیفی و آزمایشگاه‌های فاضلاب شرکت فاضلاب تهران با اعلام فناوری ساخت کیت‌ COD در آزمایشگاه تصفیه‌خانه فاضلاب گفت: یکی از مهم‌ترین آزمایش‌های سنجش میزان آلودگی فاضلاب ورودی و پساب خروجی در مرکز تصفیه فاضلاب، آزمایشCOD است که با توجه به سرعت اندازه‌گیری این آزمایش این مهم در راهبری و کنترل کیفیت پساب مرکز تصفیه فاضلاب شهری، نقش مهمی دارد.

قاسمی افزود:به همین منظور تولید کیت‌هایCOD که تا سال گذشته وارداتی بود با کمک دانش فنی به صورت کامل در داخل کشور بومی‌سازی و پس از راستی‌آزمایی جایگزین کیت‌های وارداتی شد.

او ادامه داد: این کیت‌ها با یک‌هشتم قیمت نمونه خارجی تولید می‌شود و با توجه به میزان کیت‌های مصرفی آزمایشگاه تصفیه‌خانه جنوب تهران می‌تواند سالانه برای شرکت صرفه‌جویی ارزی داشته باشد.

به گفته سرپرست دفتر کنترل کیفی و آزمایشگاه‌های فاضلاب شرکت فاضلاب تهران با بومی‌سازی این محصول و ارسال کیت‌های مصرف‌شده به شرکت داخلی تولیدکننده، مشکل امحا و انبارکردن کیت‌های مصرف‌شده در آزمایشگاه‌ها و بازیافت مواد شیمیایی و به دنبال آن آلودگی محیط کار (ایمنی افراد و محیط) نیز در مرکز تصفیه فاضلاب جنوب تهران برطرف شده است.

منبع : آبفای تهران