فیلتر شنی زیستی (BSF) اساساً ظرفی است که تا حدی با شن و ماسه درجه بندی شده پر شده است. آب به قسمت بالای دستگاه ریخته می شود و در هنگام عبور از ماسه فیلتر می شود. آب خام از نظر بیولوژیکی تا حدی از طریق نفوذ در لایه بیولوژیکی یا “schmutzdecke” و همچنین شن و ماسه که یک مانع مکانیکی طبیعی را ایجاد می کند، بهبود می یابد.

بدنه قالب یک ساختمان تمام فولادی است که با کیفیت و پرداخت بالا ساخته شده است. قسمت های اصلی بدنه در نمای زیر نشان داده شده است که عبارتند از:

۱) کشنده

۲) قالب داخلی

۳) قالب بیرونی

قسمت های مختلف بدنه به سادگی به یکدیگر پیچ می شود، وارونه می شود و با یک لوله خروجی مسی آب منتقل می شود. سپس مخلوط بتن در قالب ریخته شده و فشرده می شود. پس از چند ساعت از کشنده برای برداشتن قالب داخلی استفاده می شود و پس از آن می توان قالب بیرونی را جدا کرد و پوسته فیلتر تمام شده را آشکار کرد. سپس فیلتر با لایه های شن و ماسه پر می شود.

 

 

 

 

آب آلوده در قسمت بالا به داخل واحد ریخته می شود. آب از صفحه دیفیوزر و لایه های شن و ماسه عبور می کند. فشار سر آب را از طریق لوله مسی در پایه به نقطه خروجی فشار می دهد. آلودگی بیولوژیکی از طریق اعمال جذب کاهش می یابد. واحدهای BSF بتن گرد واقعی تولید شده تقریباً ۹۱۵ میلی متر ارتفاع با قطر بیرونی و داخلی به ترتیب ۳۵۵ میلی متر و ۲۹۵ میلی متر دارند. عمق فیلتر تقریباً ۴۵۰ میلی متر با سطحی حدود ۰٫۰۷ متر مربع است. نرخ جریان طراحی شده برای فیلتر حدود ۰٫۶ لیتر در دقیقه است. 

شما می توانید از هر نوع آبی در این فیلتر استفاده کنید مثل آب چاه، آب گمانه، آب حوضچه یا رودخانه، آب شیر یا آب باران. این موضوع آن را برای مردم بسیار راحت می‌کند، زیرا می‌توانند از هر منبع آبی که نزدیک‌ ترین منبع آب به خانه است استفاده کنند، آن را برای نوشیدن بی‌خطر کنند. آب نباید کلر زده شده باشد، در غیر این صورت کلر لایه زیستی را از بین می برد. آب همچنین نباید حاوی مواد شیمیایی خطرناک باشد، زیرا فیلتر شنی نمی تواند اکثر مواد شیمیایی را از آب حذف کند.

آب آلوده حداقل یک بار در روز (اما نه به طور مداوم) در بالای فیلتر ریخته می شود. آبی که در بالای فیلتر ریخته می شود به آرامی از سوراخ های موجود در دیفیوزر می چکد و از طریق ماسه و شن به پایین جریان می یابد. آب تصفیه شده از لوله خروجی خارج می شود. نیازی به برق نیست و فیلتر توسط گرانش کار می کند. حدود ۱ ساعت طول می کشد تا ۱۲-۱۸ لیتر آب آشامیدنی صاف شده به دست آورید.

عوامل بیماری زا و جامدات معلق از طریق فرآیندهای بیولوژیکی و فیزیکی که در ماسه انجام می شود حذف می شوند. این فرآیندها عبارتند از: به دام انداختن مکانیکی، جذب و مرگ طبیعی.

این فیلتر چه چیزی را می تواند از آب حذف کند؟
فیلتر شنی به صورت صحرایی و آزمایشگاهی مورد مطالعه قرار گرفته است. نشان داده شده است که موارد زیر را از آب آلوده حذف می کند:

تا ۱۰۰٪ کرم ها (کرم ها)
تا ۱۰۰٪ از تک یاخته ها
تا ۹۸٫۵ درصد از باکتری ها
۷۰-۹۹ درصد از ویروس ها

فیلتر شنی بهتر است به عنوان یک مرحله در رویکرد چند مانعی برای آب آشامیدنی سالم استفاده شود. روش های مختلف تصفیه، چیزهای مختلف را از آب آلوده حذف می کند. اگرچه ممکن است آب پس از فیلتراسیون شفاف به نظر برسد، اما ممکن است هنوز برخی از باکتری ها و ویروس ها در آب وجود داشته باشد. همچنین لازم است آب تصفیه شده را ضد عفونی کنید تا مطمئن شوید که آب آشامیدنی ایمن ممکن است.