مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران گفت: با مشارکت مردم و کاهش روزانه ۲۰۰هزار مترمکعبی مصرف آب در پایتخت، قطع آب مشترکان پرمصرف از دستور کار شرکت آب و فاضلاب استان تهران خارج شد.

محمدرضا بختیاری ضمن قدردانی از همراهی و مشارکت مسئولانه شهروندان تهرانی در مدیریت مصرف درست آب، افزود: اخطارهای متعدد شرکت آب و فاضلاب استان تهران از ابتدای تیرماه برای اولین بار سبب کاهش مصرف بین مشترکان پرمصرف و بدمصرف شده
است و امیدواریم این روند در آینده نیز تداوم داشته باشد چراکه امسال منابع آبی در شرایط نامناسبی هستند و اگر این همراهی و همدلی شهروندان ادامه نداشته باشد، تامین آب شرب در تهران با معضلات عدیدهای مواجه خواهد شد.
بختیاری ادامه داد: مصرف آب شرب تهران از سه میلیون و ۷۶۹هزار مترمکعب در هشتم مرداد سال ۹۹به سه میلیون و ۵۷۲هزار متر مکعب در هشتم مرداد ۱۴۰۰کاهش یافته است که این یعنی میزان مصرف مشترکان بدمصرف و پرمصرف استان تهران ۱۲درصد کاهش یافته است.
او با اشاره به اینکه این کاهش مصرف درحالی است که دمای هوای تهران سه درجه نسبت به مدت مشابه سال گذشته گرم تر شده است گفت: ۲۰۰هزار مترمکعب کاهش مصرف معادل مصرف آب شرب برای یک شهر ۸۰۰هزار نفری است و این موضوع در تاریخ مصرف آب شرب در تهران بی سابقه است.