عملیات احداث مدول دوم  مرکز تصفیه فاضلاب کرج ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

مهندس ذوالفقارمهدیزاده معاون مهندسی وتوسعه شرکت آبفای البرز دراین خصوص گفت:عملیات احداث مدول دوم مرکز تصفیه فاضلاب فاضلاب کرج که در منطقه شورقلعه از توابع شهر ماهدشت در فاصله ۱۲ کیلومتری جنوب غربی کرج واقع شده است.

از سال ۱۳۸۹ در قالب کنسرسیومی متشکل از سه شرکت ژیان ، جویاب نو،واتک واباگ (اتریش) با سرمایه گذاری فاینانس ۹/۱۷ میلیون یورو آغاز شده و تاکنون ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

وی افزود: این مرکز تصفیه فاضلاب از مجموعه تأسیسات مکانیکال ، ته نشین اولیه ، لجن خشک کن ، هاضم هوازی ، سازه هوادهی ، ته نشینی ثانویه ، کلر زنی و واحدهای اداری تشکیل شده و به روش لجن فعال MLE کار می کند.

در این مدول ظرفیت مرکز تصفیه فاضلاب شهری ۵۷ هزار و ۱۲۰ متر مکعب در شبانه روز خواهد بود. در واقع سالانه ۲۰ میلیون متر مکعب فاضلاب شهری مردم کرج در این مرکز تصفیه فاضلاب ، تصفیه خواهد شد.

وی با اشاره به اشتغال ایجاد شده دراین طرح گفت: همزمان با اجرای این مرکز تصفیه فاضلاب ۵۰ نفر بطور مستقیم و ۲۵۰ نفر بطور غیرمستقیم مشغول بکار هستند و پس از بهره برداری از آن ۱۶ نفر بطور مستقیم و ۸۰ نفر بطور غیرمستقیم اشتغال خواهند داشت.

پساب حاصل از این مرکز تصفیه فاضلاب با حدود ۲۰ میلیون متر مکعب در سال برای استفاده صنعتی در منطقه اشتهارد و بخشی نیز به کشاورزی منطقه اختصاص خواهد یافت.از آثار زیست محیطی این طرح بزرگ درالبرز می توان به کاهش بار آلودگی(BOD۵از ۲۴۰ به کمتر ۳۰ میلی گرم برلیتر منطبق براستاندارد زیست محیطی اشاره کرد.

مهندس مهدی زاده با اشاره به دفع پساب درکرج گفت:با توجه به روند توسعه بافت شهری ورشد قابل توجه جمعیت وهمچنین انبوه سازی گسترده درسطح شهر،اجرای این طرح به ویژه درمناطقی که بافت زمین آن سنگی بوده و دفع فاضلاب از طریق چاههای جاذب امکان پذیر نیست،ضرورتی اجتناب ناپذیر است ومردم ومسئولان استان پیگیر تسریع دراجرای این طرح هستند.

منبع : ابفا البرز