مانند بسیاری از واحدهای صنعتی، بخش‌های مختلف واحد زیست‌توده نیز ممکن است در معرض خوردگی قرار بگیرد.
طی فرایند حاصله توسط زیست‌توده و هاضم بی‌هوازی، بیوگاز تولید می‌شود. بیوگاز تولیدشده شامل گازهای متان و کربن‌دی‌اکسید است. امروزه محبوبیت انرژی زیست‌توده دائم در حال رشد است و این به خاطر کاهش پساب طی استفاده از این انرژی و نیز پایداری آن است. ظرفیت نصب شده جهانی این انرژی تا سال ۲۰۲۶ به میزان ۱۴۰ گیگاوات خواهد رسید.

فولاد نسبت به اسیدها، آب و سایر محلول‌های شیمیایی (به استثنای هیدروفلوئوریک اسید و فسفریک اسید) در برابر خوردگی مقاوم‌تر است. در دماهای بالاتر، شیشه در برابر ترکیب قلیایی کارایی ندارد؛ به این صورت که افزایش ۱۰ درجه سانتی‌گرادی میزان حمله به شیشه را دو برابر می‌کند. شایان ذکر است که پوشش‌های شیشه‌ای بسیار آسیب‌پذیر هستند و تعمیرات می‌تواند بسیار هزینه‌بر باشد در نتیجه مدیریت خوردگی مخازن بی هوازی لازم می باشد.

اشتباهات کاربردی و ایرادات موجود به هنگام نصب می‌تواند باعث ایجاد حفراتی در ساختار شیشه شود. مواد شیمیایی تولیدشده در طول فرایند هضم بی‌هوازی، پس از آن به فولاد حمله کرده و خوردگی می‌تواند سریعاً در دو فاز مایع و گاز ایجاد شود.

در هاضم بی‌هوازی concrete، عوارضی ممکن است مشاهده شود که این عوارض بیشتر در فاز بیوگاز و هم‌چنین در سطح سوبسترای پساب قرار دارد. در هر دو حالت سولفید هیدروژن داریم که خورنده است و باعث خوردگی می‌شود.

یک واحد تصفیه فاضلاب در جنوب کالیفرنیا دارای این چالش بود که با خوردگی شدید در واحد دچار بود و نیز لوله‌های داخلی تحت تأثیر خوردگی قرار داشتند. از زمان نصب پوشش در سال ۲۰۰۸، به صورت دوره‌ای عملکرد بررسی شد. در سال ۲۰۱۲، کارایی واحد گزارش شد و نتیجه خوب بود و از آن پوشش هنوز هم که هنوز است استفاده می‌شود.

 

منبع: زیست فن