سمنان- استاندار سمنان گفت: برای جبران کسری آب با توجه به وضع موجود، استراتژی مدیریت منابع داخلی و انتقال آب و الگوی مصرف از سایر حوزه‌ها مد نظر است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی رضا آشناگر ظهر سه شنبه در جلسه ویدئوکنفرانسی شورای حفاظت از منابع آب و سازگاری با کم‌آبی به میزبانی استانداری سمنان با بیان اینکه همزمان با انتقال آب از سایر حوزه‌ها به استان، مدیریت منابع داخلی و اصلاح الگوی مصرف پیگیری و به طور مستمر اجرا شود، ابراز کرد: برای جبران کسری آب با توجه به وضع موجود، استراتژی مدیریت منابع داخلی و اصلاح الگوی مصرف و در کنار آن انتقال آب از سایر حوزه‌ها مد نظر است.

وی با بیان اینکه سمنان استان کم آبی است و منابع آب در این استان محدود است که باید وضع موجود را مدیریت کرد، افزود: در سفر رئیس قوه قضائیه به استان سمنان تصمیمات قضائی در ارتباط با طرح‌های مشترک سمنان با دیگر استان‌ها اتخاذ شد که لازم است مدیران مربوط با بررسی فرایند کار، گزارشی از پیشرفت طرح‌ها ارائه دهند.

مدیریت پساب در شهرستان سمنان

استاندار سمنان با بیان اینکه شهرداری سمنان به عنوان پیمانکار جدید طرح راه اندازی پساب شهر سمنان بر اساس زمان بندی، کار را تحویل و به تعهدات خود عمل کند، تاکید کرد: تاکنون سه کیلومتر از طرح پساب سمنان در دست اجرا قرار دارد و تا تکمیل طرح و انجام ۸۰ کیلومتر خیلی فاصله است و باید شهرداری سمنان به عنوان پیمانکار این طرح، وقت و پول بیشتری بگذارد تا این طرح به نتیجه برسد.

آشناگر با بیان اینکه با اجرای طرح مدیریت منابع داخلی و انتقال آب ، شهرداری سمنان می‌تواند علاوه بر فروش آب به بخش صنعت و تولید در توسعه فضای سبز و راه اندازی کمربند سبز با مشارکت منابع طبیعی اقدام کند، افزود: هر سه ماه یک بار از پیشرفت فیزیکی طرح پساب سمنان گزارش کار ارائه شود و اگر شهرداری سمنان نتواند به تعهدات خود عمل کند، تصمیمات دیگری برای اجرای این طرح اتخاذ شود.

معرفی پیمانکار جدید

منوچهر فخری، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سمنان نیز در این نشست با بیان اینکه شهرداری سمنان، پیمانکار جدید طرح راه اندازی پساب سمنان است که باید بر اساس زمان بندی این طرح را در گام اجرایی قرار دهد، گفت: شهرداری سمنان، سالانه ۲۵ کیلومتر طرح راه اندازی پساب را باید اجرا کند.

وی با بیان اینکه سرعت کار برای اجرای طرح راه‌اندازی پساب سمنان افزایش یابد و پیشرفت کار در زمان حاضر خوب نیست، افزود: در راه اندازی طرح پساب سمنان به هیچ عنوان نباید کار متوقف شود و با تأمین منابع، پیشرفت در کار بر پایه زمان در نظر گرفته شده، گزارش شود.

پیشرفت کار راضی کننده نیست

ایرج حیدریان، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای سمنان نیز در این نشست با بیان اینکه در جلسه قبلی شورای حفاظت از منابع آب و سازگاری با کم آبی استان سمنان مقرر شد که راه‌اندازی طرح پساب سمنان و نحوه پیشرفت کار بر اساس زمان‌بندی مشخص شود، گفت: با تغییر پیمانکار، طرح راه اندازی پساب سمنان به شهرداری سمنان واگذار شد و با پیشنهاد استاندار سمنان هر سه ماه یک بار گزارشی از پیشرفت این طرح ارائه شود.

وی با بیان اینکه راه اندازی پساب سمنان طولانی شده و با تأمین منابع مالی باید برای تسریع در تکمیل این طرح اقدام شود، تاکید کرد: پیمانکار قبلی طرح راه اندازی پساب سمنان، نتوانست به تعهدات خود عمل نماید اما با تغییر پیمانکار امیدواریم شهرداری سمنان برای ساخت و تکمیل این طرح اقدام کند چرا که طرح پساب سمنان از نظر زمان‌بندی پیشرفت فیزیکی خوبی ندارد و باید با تلاش شهرداری سمنان تعهدات سالانه این طرح عملیاتی شود.

منبع: خبرگزاری مهر