مرکز تصفیە فاضلاب روستای قلیان به بهره برداری رسید

مرکز تصفیە فاضلاب روستای قلیان به بهره برداری رسید