مدیر امور آب و فاضلاب تفرش گفت: طرح آبرسانی اضطراری از خط هفتیان به شهر تفرش در حال اجراست و امیدواریم با تدابیر صورت گرفته ظرف ۱۰ روز آینده مسئله آبرسانی به تفرش برطرف شود.

سید بابک غفاری در گفتگو باخبرنگار مهر در خصوص قطع آب شهرستان تفرش گفت: فروردین ماه امسال به نسبت فروردین ۶۷ سال گذشته کمترین بارش را داشتیم و از طرفی بارندگی‌های امسال تقریباً ۴۹ درصد میانگین بارندگی ۵۲ سال گذشته بود. شهر تفرش به لحاظ اقلیمی دارای آب‌های سطحی و به شدت تحت تأثیر بارندگی‌ها به ویژه بارندگی برف در زمستان است.

وی افزود: در همین راستا برای مواجهه با کمبود آب و آبرسانی به مشترکین عملیات نشت یابی انجام شده است، همچنین برای تأمین آب نقاط بالا دست شبکه مجبور به جیره بندی آب در دو نوبت صبح و بعدازظهر شدیم.

مدیر امور آب و فاضلاب تفرش تصریح کرد: با توجه به اینکه میزان آبدهی منابع دائماً در حال کاهش است ۴ حلقه چاه شخصی نیز اجاره شد.

غفاری گفت: به دلیل نیاز به آبرسانی سیار نسبت به تحویل یک دستگاه تانکر ۱۴ هزار لیتری متعلق به شهرستان تفرش از استان اقدام شد و برای افزایش قدرت مانور بر روی شبکه اقدامات فنی مانند نصب و تعویض چندین شیر فلکه انجام گرفت.

وی افزود: از دیگر اقدامات ما مهیا کردن مقدمات حفر یک حلقه چاه است که در حال حاضر منتظر استقرار دستگاه حفار در محل حفاری هستیم.

مدیر امور آب و فاضلاب تفرش با اشاره به اطلاع رسانی در فضای مجازی در راستای مدیریت مصرف به شهروندان گفت: طرح آبرسانی اضطراری از خط هفتیان به شهر تفرش نیز مصوب شد و در حال اجراست. امیدواریم با این تدابیر ظرف ۱۰ روز آینده این مشکل برطرف شود.