مشکلات طرح‌های کشاورزی و آب و فاضلاب و طرح‌های زیربنایی استان خوزستان با حضور معاون اول رئیس‌جمهور پیگیری شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه پیگیری رسیدگی به طرح‌های زیربنایی کشاورزی، تأمین آب آشامیدنی شهرها و روستاهای استان، طرح‌های شبکه فاضلاب و مهار آب‌های سطحی با حضور استاندار خوزستان، وزرای نیرو، جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، رئیس‌کل بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و به ریاست معاون اول رئیس‌ جمهور برگزار شد.

استاندار ویژه خوزستان گفت: در این جلسه ضمن بررسی میزان پیشرفت این طرح‌ها و مشکلات و موانع اجرای آنها قرار شده که وزارت جهاد و کشاورزی برنامه چگونگی تأمین مالی فاز دوم طرح توسعه کشاورزی خوزستان را تهیه و در جلسه بعد ارائه کند.

صادق خلیلیان افزود: همچنین برنامه زمان‌بندی میزان پیشرفت طرح‌های تأمین آب آشامیدنی غدیر، طرح‌های فاضلاب و مهار آب‌های سطحی تهیه شده تا به‌صورت نظام‌ مند بر میزان تحقق و پیشرفت این طرح‌ها نظارت شود.

وی گفت: در این جلسه که با حضور مدیران عامل بانک‌های کشور تشکیل شده بود، مقرر شده که در تأمین مالی پروژه‌ها و سرمایه‌ گذاری اجرای طرح‌های زیربنایی استان خوزستان مشارکت داشته باشند.