سرپرست معاونت بهره برداری و توسعه آب در این خصوص گفت: طی روزهای گذشته با تعویض پمپ های آب ۲۱ روستای این شهرستان مشکل کمبود آب ۱۵۰۰ مشترک ساکن این روستاها برطرف شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان لرستان، سرپرست معاونت بهره برداری و توسعه آب در این خصوص گفت: طی روزهای گذشته با تعویض پمپ های آب ۲۱ روستای این شهرستان مشکل کمبود آب ۱۵۰۰ مشترک ساکن این روستاها برطرف گردید.

نورالدین نوریزدان اضافه کرد: شهرستان چگنی دارای ۱۱۵ روستا و ۶۱۴۶ مشترک بوده که پس از الحاق شرکت آب و فاضلاب روستایی به آب وفاضلاب شهری به تازگی عملیات آبرسانی به آن برعهده این شرکت می باشد.

لازم به ذکر است، شهرستان چگنی در حدود ۷۰۰۰ مشترک آب دارد.

منبع : پایگاه خبری و تحلیلی