مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران گفت: اجازه آبیاری فضای سبز به شهرداری مناطق ۲۲ گانه تهران و شهرستان های استان را نخواهیم داد.

محمدرضا بختیاری افزود: شهرداری هایی که از آب شرب برای آبیاری استفاده کنند؛ دستور قطع آب آن اداره را صادر میکنیم.بر اساس تفاهمنامه همکاری میان وزارت نیرو و شهرداری تهران میزان استفاده از منابع آب های زیرزمینی برای آبیاری فضای سبز در تهران تا سال ۱۴۱۰ به میزان قابل توجهی کاهش می یابد و منبع اصلی تأمین آبیاری تهران پساب تصفیه خانه های فاضلاب خواهد بود.
بختیاری با اشاره به کسری ۳۶۰ میلیون مترمکعبی منابع آبی پایتخت نسبت به سال پیش افزود: امسال تابستان سختی پیش رو داریم و با وجود کاهش شدید ذخایر آبی به هیچ عنوان قطع آب و جیره بندی در استان را نخواهیم داشت اما با مشترکان پرمصرف و بدمصرف برخورد خواهد شد.