سرانجام پس از نزدیک به یک ماه میزان مصرف آب در تهران از میزان مصرف در مدت مشابه سال گذشته پیشی گرفت.

مصرف آب شرب شهروندان تهرانی در روز شنبه ۱۱اردیبهشت ماه امسال به سه میلیارد و ۲۹۲ میلیون لیتر رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل نزدیک به یک درصد افزایش را نشان میدهد.
هر چند طی دو روز گذشته شاهد بارندگی های پراکنده در استان تهران بودیم، اما این بارش ها اثری در جبران کمبود انباشته آب استان نخواهد داشت؛ چراکه بر اساس آمارهای رسمی، سهم بارش های استان تهران تا پایان فروردین ۲٫۳۱ میلیمتر بوده است.

مطابق گزارش شرکت آب و فاضلاب استان تهران طی هفته گذشته (از چهارم تا دهم اردیبهشتماه ) ۲۳میلیارد و ۲۳۱میلیون لیتر آب در تهران مصرف شده است و بیشترین میزان مصرف نیز مربوط به روز سه شنبه هفته گذشته سه میلیارد و ۳۶۰میلیون لیتر بوده است.
این در حالی است که روند افزایش دمای هوا طی روزهای آینده شدت بیشتری میگیرد و همین مسئله روی میزان مصرف آب در تهران اثر میگذارد. چنانچه در آمارها مشاهده میشود، متوسط بیشینه دمای هوا هفته منتهی به ۱۰اردیبهشت ماه ۲۹٫۹درجه بوده که این رقم نسبت به مشابه سال قبل ۷درجه افزایش داشته است. بر اساس گزارش رسمی شرکت آب منطقه های تهران تا تاریخ ۱۲اردیبهشت ماه ۱۴۰۰حجم ذخیره سدهای استان تهران ۷۹۴میلیون مترمکعب بوده است که این رقم در سال گذشته ۹۳۲میلیون مترمکعب بوده است.
هم اکنون حجم سد لار ۱۱۴میلیون مترمکعب، سد لتیان ۵۶میلیون مترمکعب، سد ماملو ۱۲۵میلیون مترمکعب، سد طالقان ۳۲۲ میلیون مترمکعب و سد امیرکبیر ۱۷۷میلیون مترمکعب است