میکرو فیلتر اپسلوت و جزئیات آن

ابسولوت-میکرو-فیلتر-آب-ثمین
  • استنلس استیل ۳۱۶L

  • رافنس کمتر از ۰٫۶

  • ۳ المانه

  • ارتفاع فیلتر “۲۰

  • اپسلوت فیلتر

  • مورد مصرف صنایع دارویی، غذایی و آبهای معدنی

absulut