نشست مسئولان استان خوزستان پیرامون آبرسانی به غیزانیه