رئیس گروه بهداشت و ایمنی شرکت فاضلاب تهران گفت: نصب تونل ضدعفونی کننده نفرات در ورودی تصفیه خانه فاضلاب با هدف مقابله با شیوع ویروس کرونا در بین کارکنان و بازدیدکندگان مرکز تصفیه فاضلاب ، یک دستگاه گیت ضدعفونی کننده از نوع ۳۶۰ درجه اتوماتیک با محفظه گندزدایی در ورودی مرکز تصفیه فاضلاب جنوب تهران نصب شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت فاضلاب تهران، الهام موحد افزود: نصب تونل ضدعفونی کننده نفرات در ورودی تصفیه خانه فاضلاب و با عبور افراد از این گیت، مواد ضدعفونی کننده نانو تکنولوژی به صورت مه پاش خودکار فرآیند گدزدایی را انجام می دهد.
وی ادامه داد: طبق برنامه ریزی مخزن این دستگاه به صورت روزانه با حجم متناسب مصرف از مواد ضدعفونی کننده ویژه پر می شود.
وی همچنین به توزیع اقلام بهداشتی میان کارکنان شرکت به تعداد ۱۰۰۰ بسته در دو نوبت در ماه جاری اشاره کرد.