یک دستگاه کمرخط ۲۵۰میلی متری با هدف کاهش حوادث مربوط به قطع آب در خیابان زرند واقع در محدوده شهرداری منطقه ۹نصب شد.

مدیر ناحیه آذری آبفای منطقه ۵شهر تهران در اینباره گفت: با توجه به وسعت محدوده آب قطعی در این محدوده و مشکلات بهوجود آمده در سالهای گذشته، عملیات نصب کمرخط برای جلوگیری از قطعی های مکرر ناشی از شکستگی خطوط لوله شبکه توزیع و انشعاب های آب در دستور کار امور بهره برداری این ناحیه قرار گرفته و عملیات یاد شده با هماهنگی حوزه معاونت بهره برداری شرکت، اطلاع رسانی به مشترکان واخذ مجوز از ارگان ها در کوتاهترین زمان ممکن انجام شد. محمدرضا بختیاریان افزود: حین انجام این عملیات، یک دستگاه شیرخط ۱۵۰ میلیمتری که چندین سال مفقود و غیر قابل دسترس بود، احیاء و یک دستگاه شیر پیلاری نیز نصب و در مدار بهره برداری قرار گرفت.
بختیاریان با اشاره به برنامه تعویض شیرخطهای فرسوده در این محدوده اظهار داشت: بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته، تعویض شیرخط های فرسوده و معیوب در دستور کار حوزه بهره برداری این ناحیه قرار گرفته تا در زمان وقوع حوادث احتمالی، از هدر رفت آب جلوگیری شود.