هوزینگ ممبران

 

Protec

  • آب ثمین ، نماینده فروش پرشروسل های شرکت Protec اسپانیا در فشارهای ۳۰۰ ، ۴۵۰ ، ۶۰۰ ، ۱۰۰۰ و ۱۲۰۰PSI در قطرهای “۸ و “۴ در سایزهای مختلف

 

First Line

  • آب ثمین ، نماینده فروش پرشروسل های شرکت First Line چین در فشارهای ۳۰۰ ، ۴۵۰ ، ۶۰۰ ، ۱۰۰۰ و ۱۲۰۰PSI در قطرهای “۸ و “۴ در سایزهای مختلف

 

Codeline

  • آب ثمین ، عاملیت فروش پرشروسل های شرکت Codeline هند (تحت لیسانس آمریکا) در فشارهای ۳۰۰ ، ۴۵۰ ، ۶۰۰ ، ۱۰۰۰ و ۱۲۰۰PSI در قطرهای “۸ و “۴ در سایزهای مختلف