پروژه آب‌رسانی به پنج روستا از توابع شهرستان فیروزکوه فردا چهارشنبه ششم مردادماه با حضور نمایندگان مردم فیروزکوه و دماوند در مجلس شورای اسلامی، مدیرعامل آبفای استان تهران و شماری از مقامات محلی به بهره‌برداری می‌رسد.

پروژه آب‌رسانی به پنج روستا از توابع شهرستان فیروزکوه فردا چهارشنبه ششم مردادماه با حضور نمایندگان مردم فیروزکوه و دماوند در مجلس شورای اسلامی، مدیرعامل آبفای استان تهران و شماری از مقامات محلی به بهره‌برداری می‌رسد.