دفع پساب حاصل از تصفیه فاضلاب و استفاده مجدد از آن به عنوان یکی از مسائل مهم در طرحهای جمع آوری و تصفیه فاضلاب شهری مطرح می باشد استفاده از فاضلاب تصفیه شده عامل بسیار باارزشی است که می تواند با مصرف مجدد نه تنها از الودگیهای محیط بکاهد بلکه به عنوان منبع جدید آب و منبع مهمی در باروری زمینهای کشاورزی قسمت اعظم نیازهای آبی انسان را برطرف نماید.

استفاده از فاضلاب تصفیه شده به منظور ابیاری اراضی و همچنین درختکاری و ایجاد فضای سبز شهری مطرح می باشد و درمواقعی از سال که از پساب استفاده نمی شود تخلیه آن به آبهای سطحی منطقه و در نهایت به دریا خواهد بود .

استفاده از فاضلاب تصفیه شده به منظور کشاورزی از یک طرف مانع از مصرف اب اشامیدنی برای مقاصد کشاورزی خواهد شد و از طرف دیگر فاضلاب با در برداشتن مواد مغذی لازم در باروری زمینهای کشاورزی منطقه تاثیر بسزایی خواهد گذاشت که این خود در کاهش نیاز به کودهای مصنوعی و هزینه های جانبی موثر خواهد بود .

براساس جداول مربوطه سازمان جهانی بهداشت در خصوص کیفیت میکروبیولوژیکی پساب جهت ابیاری مشخص می شود که مهمترین عامل بیماری زا در ارتباط با ابیاری مزارع با پساب نماتدهای روده ای انسان و باکتریهای مدفوعی می باشند هدف ازاین رهنمود حفظ سلامتی افرادی است که برروی زمینه هایی کار می کنند که با استفاده از فاضلاب تصفیه شده آبیاری می شود.

صدر اعظم نوری گفت: استفاده از پساب تصفیه شده برای آبیاری فضای سبز اقدامی مناسب در دوره مدیریت شهری فعلی است.

به گزارش خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، زهرا صدر اعظم نوری رئیس کمیسیون سلامت محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران در آیین امضای تفاهم نامه بین شهرداری تهران و شرکت آب و فاضلاب استان تهران به منظور استفاده از پساب تصفیه شده برای آبیاری فضای سبز شهری برگزار شد، گفت:

در راستای شعار‌ها و مطالباتی که شورای شهر تهران‌ در جدی گرفتن محیط زیست در این دوره از مدیریت شهری داشت موفقیت‌های بسیاری حاصل شد.

رئیس کمیسیون سلامت محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران افزود: این تفاهم نامه یکی از اقدام‌های خوب مدیریت شهر تهران است و اگر خوب مدیریت شود، برای شهر تهران خیر و برکات زیادی به همراه دارد و می‌توان گفت این تفاهم نامه برای شهرداری و شرکت آبفا تفاهم نامه‌ای برد-برد است.

صدر اعظم نوری ادامه داد: امیدوارم امضای این تفاهم نامه به خوبی در رسانه‌ها منعکس شود، زیرا اقدامی بزرگ در دوره پنجم مدیریت شهری است.

»»» مشاهده مقالات دیگر

منابع : باشگاه خبرنگاران جوان و مرجع دانش