چهار طرح آبرسانی با حضور جمعی از مسئولین استانی در شهرستان بویر احمد به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری کهگیلویه و بویراحمد در این آیین گفت: با بهره برداری از این طرح ها مشکل افت فشار آب در شهر یاسوج و روستاهای اقماری آن برطرف خواهد شد.

علی  صادق پور، مهمترین طرح های افتتاحی شهرستان بویراحمد را حفر یک حلقه چاه در روستای مهریان با عمق ۲۵۰ متر و با اعتباری افزون بر چهار میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال، حفر یک حلقه چاه در روستای مادوان با عمق ۲۰۰ متر و با اعتباری افزون بر سه میلیارد و ۶۰۰میلیون ریال عنوان کرد.

وی اظهار داشت: آبرسانی به سایت مسکن مهر روستای سروک با اعتباری افزون بر شش میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال و آبرسانی به شهرک ۱۵۰ دستگاه بنیاد مسکن روستای علی آباد با اجرای یک هزار و ۲۰۰ متر لوله از دیگر طرح های افتتاحی این شرکت است.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد نیز در مراسم بر برنامه ریزی دراز مدت برای ارائه خدمات به شهرها و روستاهای در حال توسعه استان تاکید کرد.

حسین صابری تاکید کرد: دستگاه های خدمات رسان باید خدمات رسانی در بخش های آب، برق و گاز را با ظرفیت دو برابر اجرا کنند تا در صورت افزایش مشترکین نیاز به تغییر شبکه اصلی نباشد.