مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران گفت: برای نخستین بار مصرف آب شرب پایتخت در تیر و مردادماه امسال نسبت به مدت مشابه سالهای گذشته سه تا چهار درصد کاهش یافته است.

محمدرضا بختیاری گفت: امسال شرایط منابع آبی استان تهران بحرانی بود و علیرغم کاهش ۳۵درصدی بارندگی ها، کسری ۳۸۰ میلیون مترمکعبی مخازن سدها و رشد حدود ۳درجهای دمای هوا، توانستیم بدون قطع آب و حتی بدون اجرای سناریوهای کاهش فشار آب از این شرایط بحرانی عبور کنیم.
بختیاری افزود: سالانه حدود ۲.۵درصد میزان مصرف آب در شهر تهران به دلیل رشد جمعیت افزایش مییابد و این رشد مصرف طبیعی است، اما امسال با وجود رشد تعداد مشترکان، مصرف آب در سال آبی ۱۴۰۰-۱۳۹۹تنها یک درصد بیشتر شده و این کاهش مصرف نشاندهنده مشارکت و همکاری بالای مردم برای گذر از بحران آب بوده است.
او ضمن قدردانی از شهروندان و درخواست استمرار این مشارکت خاطرنشان ساخت: وضعیت ذخایر آبی استان همچنان بحرانی است به گونهای که شاهد کاهش ۱۱۰میلیون مترمکعبی ذخیره سد ماملو نسبت به سال گذشته هستیم.

آب برداشت میکنیم و حدود ۸۵درصد یعنی دو برابر حد مجاز از منابع آبی تجدیدپذیر استفاده میکنیم. مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران ادامه داد: بر اساس پیشبینیهای سازمان هواشناسی سال آبی آینده در بهترین حالت
سال نرمالی خواهد بود و خبری از ترسالی نیست؛ ما با در نظر گرفتن بحرانیترین شرایط احتمالی و تدوین بدترین سناریوهای ممکن از غافلگیری در پاییز و زمستان جلوگیری میکنیم و ذخایر استراتژیک منابع آب را برای پاییز و زمستان حفظ خواهیم کرد.
او در پایان تاکید کرد: درخواست ما برای صرفه جویی آب از سوی مشترکان به معنای صرفه جویی در مصارف بهداشتی و سلامت نیست؛ چراکه علیرغم فشار بسیار زیاد بر بدنه شرکت آب و فاضلاب استان تهران تاکنون حتی یک ساعت نیز قطع آب نداشتیم؛ ما از شهروندان تقاضا داریم در مصارف غیرضروری صرفه جویی داشته باشند.