کشف میکروب آهن خوار: راهی جدید برای تصفیه زیستی پساب می باشد .
میکروب شناسان همواره گمان داشتند که این نوع از میکروب ها نیز وجود دارند، اما قادر به پیدا کردن آنها نبودند. در حالیکه شواهد بسیاری مبنی بر وجود این جانداران بود، محققان هرگز نتوانسته بودند آن ها را جداسازی کنند.

نکته ی جالب توجه این است که این موجودات در مجموعه نمونه های آزمایشگاهی محققین یابنده آن ها، سال های طولانی در حضور داشته اند. دانشمندان با تامین متان و نیترات و محلول های یونی آهن در محیط کشت، مشاهده کردند که حجم بالایی از زیست توده حاصل شده است.

این نتایج منجر به کشف این آرکا باکتری ها که از سرده ی متانوسارسینال ها  هستند، گردید. این جانداران، فرآیند احیاء آهن را با اکسایش متان پیوند جفت کرده اند.

توازن میان فرآیند های تولید و مصرف متان، اثر عمده ای بر روی حذف این گاز بسیار مؤثر در اثرات گلخانه ای از جو زمین می تواند داشته باشد. این موجودات، آهن را جهت تبدیل متان به دی اکسید کربن مصرف می کنند. در حین انجام این واکنش، آهن که احیاء شده است در دسترس دیگر باکتری ها قرار می گیرد.

کاربرد ها در تصفیه زیستی پساب:

این ریزجاندار از فرآید دیگری نیز استفاده می کند که عبارت است از تبدیل نیترات به آمونیوم. آمونیوم ماده مورد علاقه ی باکتری های بی هوازی آناموکس است که آمونیوم را بدون مصرف اکسیژن به گاز نیتروژن تبدیل می کنند.

یک بیوراکتور که حاوی ریزجانداران مصرف کننده ی متان و آمونیوم باشد، توانایی تبدیل همزمان آمونیوم، متان و نیتروژن اکسید شده موجود در پساب به گازهای نیتروژن و دی اکسید کربن را دارد. گاز های حاصله پتانسیل کمتری برای تاثیر در فرآیند گرمایش جهانی دارند.

فراتر از انتظار

محققان با بررسی ها ی ژنتیکی و آزمایش بر روی این ریزجانداران، به این موضوع  پی بردند که علاوه بر یون آهن، ذرات آهن هم توسط متانوسارسینال ها مصرف می شود.محققان هم اکنون به بررسی نوع ترکیب پروتئینی موثر در فرآیند تصفیه زیستی پساب می پردازند.

فرآیند تصفیه زیستی پساب توسط متانوسارکینال می تواند ما را به نتایج و دیدگاه های جدیدی راجع به تاریخچه ی پیدایش زمین برسانند.
نتایج تحقیقات تصفیه زیستی پساب در ژورنال تحقیقاتی  PNAS در تاریخ ۲۴ اکتبر سال ۲۰۱۶ به چاپ رسیدند.

»»» مشاهده مقالات دیگر

منبع : زیست فن