مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران گفت: فرونشست زمین بر اثر برداشت بی رویه آب‌های زیرزمینی را نمی‌توان به علت زمین لرزه‌های چند شب گذشته تهران قلمداد کرد.

محمدرضا بختیاری ادامه داد: در حال حاضر سفره‌های آب زیر زمینی شهر تهران سالانه افزون بر ۸۰۰ میلیون مترمکعب ورودی و ۸۴۰ میلیون مترمکعب برداشت دارند که این به معنای بیلان منفی سالانه ۳۰ تا ۴۰ میلیون مترمکعب آب است و نتیجه این اضافه برداشت، پیدایش فروچاله‌ها و فرونشست زمین است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران  افزود: در حال حاضر سالانه ۴۱۰ میلی‌متر بارندگی در استان تهران داریم که در شهری به مساحت شهر تهران به حدود ۴۰۰ میلیون مترمکعب آب می‌رسد و این میزان، ۴۰ درصد آب شرب شهر تهران و معادل دو برابر سد امیرکبیر است و اگر بتوانیم این میزان را به سفره‌های آب زیرزمینی تزریق کنیم، بخش عمده‌ای از مشکل آب شرب و فرونشست زمین حل خواهد شد.

بختیاری در ادامه گفت: در حال حاضر فروچاله‌هایی در اطراف خط ریلی تهران به گرمسار دیده می‌شود به طوری که در مواردی تا دویست متری خط راه آهن این مسیر هم رسیده است و این خطری جدی برای آینده این شهر و استان تهران است.

منبع: آب و فاضلاب استان تهران