یک راه حل پایدار برای پساب دامپروری ها » اخیرا محققان راهی یافته اند که به باور آن ها می توان بر مشکلات دامپروری ها فائق شد.

آن ها این روش را سیستم حلقه های بسته نامیده اند. فضولات حیوانی هم می تواند منبع ثروت باشد و هم منشاء ضرر!

سیستم حلقه بسته، سه هدف را دنبال می کند:

۱-تصفیه پساب های حیوانی به کمک زغال های زیستی حاصل شده از فضولات. از این زغال های زیستی با توجه به خواص سطحی شان، می توان در فیلتر کردن بسیاری از آلودگی ها، از جمله نیتروژن، بهره برد.

۲-تولید انرژی های زیستی به کمک فضولات حیوانی.

۳-جلوگیری از نشر گازهای گلخانه ای که با جذب آن ها به کمک زغال های زیستی حاصل شده صورت می گیرد.

با ترکیب فضولات حیوانی و بقایای محصولات کشاورزی، یک منبع بی پایان برای تامین زغال زیستی فیلتر کننده، کود و تامین کننده انرژی، حاصل می شود.

با استفاده از ستون های جذب که با ذغال های زیستی پر می شوند، می توان به تصفیه پساب پرداخت و نیتروژن، فسفر و دیگر آلودگی های موجود را فیلتر نمود.

در نهایت، مقدار نیتروژن و فسفر به حدی می رسد که مشکلات زیست محیطی به وجود نمی آید.

می توان بعد از فرآیند تصفیه فاضلاب و پرشدن ظرفیت جاذب، زغال زیستی را، به عنوان کود، به کار برد.

این کود در برابر باران های شدید مقاوم است و همچنان در خاک می ماند. علاوه بر آن، با تثبیت کاتالیست های فعال نوری بر سطح این زغال ها می توان با تاباندن امواج فرابنفش، آلودگی های سمی را به مواد غیر سمی تجزیه نمود.

محققان نشان داده اند که به کمک تثبیت کاتالیست های فعال نوری، می توان آنتی بیوتیک ها و هورمون های موجود را، به طور کامل تجزیه کرد.

زغال های زیستی، پتانسیل تصفیه پساب های دیگر و حتی صنایع نفتی را نیز، دارند.

برای دست یابی به انرژی، فضولات وارد یک راکتور پیرولیز می شوند که با حرارت دهی مناسب، گاز سنتز (کربن مونو اکسید و هیدروژن) حاصل می شود. به کمک این گاز فشرده، می توان برق تولید کرد.

محققان در تلاش اند که با کمک فرآیند های زیستی، بتوانند گاز سنتز را به بوتانول و سوخت های زیستی موتورهای جت تبدیل کنند. علاوه بر آن، محققان درصدد بهبود فرآیند تصقیه پساب و کنترل گازهای گلخانه ای اند.

محققان هم اکنون، مشغول کار بر روی یک راه حل پایدار برای پساب دامپروری ها ، در مقیاس آزمایشگاهی اند و امیدوارند که بتوانند در آینده ای نزدیک، این سیستم در دامپروری ها اجرا شود.

 

»»» مشاهده مقالات دیگر

منبع : زیست فن