مدول غربی کمپارتمان جنوبی مخزن ۱۱۸۳ امور آبرسانی غرب با هدف افزایش حجم ذخیره آب تهران و بهبود کیفیت آب شرب مصرفی، پس از لایروبی، شستشو و ضدعفونی برای اولین بار وارد مدار بهره برداری شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت تأمین و تصفیه آب و فاضلاب تهران، محمد غریب سرپرست امور آبرسانی غرب با اعلام این خبر گفت: در فاز اول، کمپارتمان شمالی مخزن مذکور با دو مدول و با ظرفیت ۳۰۰۰۰ مترمکعب در مدار بهره برداری قرار گرفته بود و به دستور مدیریت محترم بهره برداری منطقه غرب و پس از انجام هماهنگی های لازم، پس از مدول شرقی، مدول غربی کمپارتمان جنوبی این مخزن نیز با حجم ۱۵۰۰۰ مترمکعب در تیرماه سال جاری با نظارت و هماهنگی همزمان قسمت بهره برداری از مخازن و چاه ها، تعمیرات و نگهداری خطوط، کلرزنی و همچنین همکاری پرسنل مرکز کنترل و هماهنگی آب تهران و پس از شستشو و ضدعفونی از طریق بخش خصوصی وارد مدار بهره برداری شد و بدینوسیله حجم ذخیره آب تهران به مقدار ۱۵۰۰۰ مترمکعب دیگر افزایش یافت.

محمد غریب اشاره داشت: عملیات فوق در مدت ۷ روز در بازه زمانی از تاریخ ۰۲/۰۴/۹۹ لغایت ۰۸/۰۴/۹۹ انجام پذیرفته و کمپارتمان مذکور با موفقیت وارد مدار بهره برداری گردید.

 

منبع : آبفا