از ابتدای سال تاکنون ۱۱ حلقه چاه در شهرستان اسلام‌شهر حفر، تجهیز و بازسازی مجدد شد و جمعا ً به میزان ۲۴۶ لیتر در ثانیه به ظرفیت آب شرب این شهر افزوده شد.

مدیر آبفای شهرستان اسلام‌شهر گفت: در چارچوب تامین آب شرب این شهرستان طی چهار ماه نخست امسال دو حلقه چاه جدید حفر و تجهیز، چهار حلقه چاه قدیمی و نیمه فعال احیا و راه‌اندازی و پنج حلقه چاه سرویس و بهسازی و وارد مدار بهره‌برداری شدند.

شفا نظرپور یاد آور شد: اسلام‌شهر جمعیتی معادل ۴۳۰ هزار نفر و دارای ۶۰ هزار اشتراک است و آب شرب شهروندان این شهر به میزان ۱۳۵۰ لیتر بر ثانیه از خط لوله الغدیر و چاه‌های موجود در منطقه تامین و توزیع می‌شود.