به گزارش خبرگزاری مهر،  قاسم قلندری افزود: شناسایی و ساماندهی انشعابات غیرمجاز آب و فاضلاب بر اساس برنامه‌ریزی منسجم در حال انجام است.

قلندری تصریح کرد: تعداد زیادی از این انشعابات ثبت نشده و در محلات قدیمی و حاشیه شهر قرار دارند.

مدیرامور آب و فاضلاب شهری یاسوج اظهار داشت:عدم تعادل فشار، هدر رفت آب و استفاده غیرمعقول از آب شرب به عنوان مهم‌ترین مشکلات انشعاب غیرمجاز است.

وی افزود: این مسئله در شرایط کم آبی و فصل گرما بیشتر خود را نشان می دهد.

قلندری نصب انشعاب غیرمجاز را از خطوط قرمز شرکت آبفای استان دانست و گفت: هیچگونه مماشاتی در این رابطه با متخلفان وجود نخواهد شد چرا که وجود انشعابات غیرمجاز مشکلات متعددی را برای آبفا و شهروندان بوجود می‌آورد.