۴۰۵ رشته انشعاب غیرمجاز از ابتدای سال تاکنون در شهرها و روستاهای شهرستان ری شناسایی و ۱۴۰ رشته نیز قطع شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب منطقه ۶ تهران گفت: انشعاب‌های غیرمجاز مشکل بزرگ شرکت‌ های آب و فاضلاب در توزیع مطلوب آب است و این مشکل در روستاها بیش‌تر از شهرها به چشم می‌خورد، چراکه برای برخی از روستاها تا سه برابر نیاز جمعیتی‌ شان آب تامین می‌کنیم، اما هم‌چنان در این روستاها با مشکل کمبود آب مواجهیم.

حسن حقیقی افزود: در روستاها اغلب آب شرب برای آبیاری، دامداری‌ها،کارگاه‌های صنعتی و یا منازل مسکونی خارج از بافت روستا استفاده ‌می‌شود.

حقیقی افزود: با متخلفان و بهره‌برداران غیرمجاز آب در سطح منطقه با ابلاغ اخطاریه، قطع، جمع‌آوری انشعاب و معرفی به مراجع قضایی برخورد می‌شود.

به گفته مدیرعامل آبفای منطقه ۶ تهران آن‌ دسته از انشعاب‌هایی که در داخل بافت و محدوده شهر و روستا قرار دارند امکان مجازشدن دارند ولی آبفا تعهدی در خصوص تامین آب آشامیدنی برای واحدهای صنعتی، خانه باغ‌ها، دامداری‌ها و یا منازل مسکونی خارج از بافت ندارد.

شرکت آب و فاضلاب منطقه۶ تهران ۲۷۵ هزار و ۳۸۳ مشترک آب شهری و روستایی و ۱۸۴ هزار و ۲۷۰ مشترک فاضلاب در مناطق ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۹ و ۲۰ شهرداری تهران و پنج شهر و روستای جنوب تهران شامل شهرهای باقرشهر، کهریزک، حسن‌آباد، قیام‌دشت و خاورشهر خدمات‌رسانی می‌کند.