مدیرعامل آبفای هرمزگان گفت: ۶ پروژه فاضلاب آماده واگذاری به بخش خصوصی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از آب و فاضلاب شهری هرمزگان، امین قصمی بیان داشت: در حال حاضر شش پروژه فاضلاب با حجم سرمایه گذاری مورد نیاز هزار و ۷۳میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال آماده واگذاری به بخش خصوصی داریم.

قصمی افزود: فرصتهای سرمایه گذاری اولویت دار در بخش جمع آوری، انتقال و تصفیه فاضلاب شامل تصفیه خانه فاضلاب شهرهای بندرلنگه و کنگ، جاسک، بندر خمیر، رودان، درگهان و میناب است که اجرای این تصفیه خانه ها به روش BOT و بیع متقابل خواهد بود.

مدیرعامل آبفای استان در ادامه اظهارداشت: بیش از نه هزار و ۳۰۰میلیارد ریال سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه آب و فاضلاب استان در سال های اخیر صورت گرفته که این پروژه های سرمایه گذاری با هدف تامین ۱۰۴هزار و ۵۰۰متر مکعب آب در شبانه روز در حال اجراست.

قصمی گفت: در حال حاضر آبفای هرمزگان، ۲۱پروژه نمک زدایی و ۹پروژه فاضلاب در دست حال بهره برداری و ساخت دارد که ۱۵پروژه آبشیرین کن به ارزش ۹۲۰میلیارد ریال در شهرها و جزایر استان شامل؛ بندرلنگه، فین، هرمز، هنگام، سوزا، درگهان، ابوموسی، تنب بزرگ، تنب کوچک، لارک و فارور و با حجم آب تولیدی ۴۲هزار مترمکعب در شبانه روز و دو پروژه فاضلاب مسکن مهر درگهان و جزیره ابوموسی از طریق سرمایه گذاری بخش خصوصی با اعتبار ۹۱میلیارد ریال و حجم تولید ۸۰۰متر مکعب در حال بهره داری است.  

وی تصریح کرد: هرمزگان از استان های پیشرو در بهره مندی از سیستم شیرین سازی آب دریا با استفاده از سرمایه گذاری بخش خصوصی بوده است و ۹۰درصد پروژه‌های آب‌ شیرین‌ کن در این استان در حال اجراست که از جمله این پروژه ها شامل؛ سه پروژه آب شیرین کن در شهرهای بندرعباس، سیریک و راس میدانی و دو پروژه احداث تصفیه خانه فاضلاب شهرک مسکونی طولا(قشم) و واگذاری پساب مدول اول تصفیه خانه فاضلاب شهر بندرعباس به ارزش ۲۵۲میلیارد تومان است.