مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب منطقه ۴ شهر تهران از نوسازی هشت کیلومتر از شبکه توزیع آب و ۶۰۰ رشته انشعاب آب از ابتدای سال تاکنون در محدوده خدمات‌رسانی این شرکت خبر داد.

فریبرز صالحی گفت: این پروژه‌ها علی‌ رغم وجود مشکلاتی مانند وجود بافت فرسوده، بازار تهران، محدوده مجلس شورای اسلامی، سازمان‌های دولتی، سفارت‌خانه‌ها، سنگ‌فرش معابر و محدودیت‌های شدید ترافیکی اجرا شده است.

صالحی به رفع برخی انفصال‌های شبکه جمع‌آوری فاضلاب از جمله کوچه شیشه‌گران، مقدم سلیمی و … اشاره کرد و افزود: نصب ۱۶۶ رشته انشعاب فاضلاب از اقدامات این شرکت در حوزه فاضلاب است.

مدیرعامل آبفای منطقه ۴ شهرتهران با مهم برشمردن تکمیل و به‌روزرسانی بانک اطلاعاتی بر اساس اهداف سالیانه و استراتژی‌های ابلاغی گفت: تاکنون برداشت نقاط کنترلی GPS از شیرهای شبکه توزیع و منهول‌های فاضلاب در سطح محدوده شرکت به تعداد ۲۳هزار مورد انجام شده است.