اینورتر کره ای ۰٫۴ کیلووات ورودی تکفاز (ADT (U1-0040-7

iMASTER – U1