اینورتر کره ای ۰٫۷۵ کیلووات ورودی سه فاز (ADT (U1-0075-4

iMASTER –U1